Oto Lastik Nasıl Saklanır ?

Oto Lastik Nasıl Saklanır ? - TÜM BİLGİLER:

Oto lastikler, araçlarımız için önemli bir unsurdur ve doğru şekilde saklanmaları gerekmektedir. Oto Lastik Nasıl Saklanır? İyi bir şekilde temizlenip kurutulduktan sonra, düzgün bir şekilde staplerla istiflenerek muhafaza edilmelidir. Doğru depolama, lastiklerin ömrünü uzatır ve güvenli sürüş sağlar. Unutmayın, Oto Lastik Nasıl Saklanır? sorusunu doğru yanıtlayarak araçlarınızı daha güvende tutabilirsiniz!

Başlıklar (Tıklayınız):

Oto Lastik Nasıl Saklanır	?

Oto Lastik Nasıl Saklanır? Araba ⁣lastikleri, sağlık ve ⁢performanslarını ⁤korumak için özenle saklanmalıdır. Uygun şekilde saklanmayan lastikler, hava koşullarına bağlı zararlara maruz ⁤kalabilir ve ömrü kısalabilir. Bu nedenle, ⁢lastiklerinizi doğru ve dikkatli bir şekilde saklamak ⁤önemlidir. Bu makalede, oto ‌lastiklerinizi nasıl doğru ⁢bir şekilde saklayabileceğinizi adım adım açıklayacağız. Bu yöntemleri uygulayarak lastiklerinizi​ koruyabilir⁢ ve onların ömrünü⁣ uzatabilirsiniz. Kendi ‌lastiklerinizin bakımını kendiniz ‌yapmayı öğrenerek, aracınızın performansını artırabilirsiniz.⁤ Oto Lastik‍ Nasıl ⁢Saklanır? yazımızda⁤ detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

İçerikler:

1. Oto Lastiklerinizi Uzun ⁣Süre Kullanmak‌ İçin​ İyi⁤ Koşullarda Nasıl Saklayabilirsiniz?

1. Oto Lastiklerinizi Uzun Süre Kullanmak İçin İyi⁢ Koşullarda Nasıl ⁢Saklayabilirsiniz?

Uzun süreli kullanım⁤ için oto lastiklerinizi iyi koşullarda saklamak önemlidir. Doğru saklama yöntemleri, lastiklerinizin ömrünü ⁢uzatacak ⁢ve ⁣performansını koruyacaktır. İşte oto lastiklerinizi‍ nasıl saklayacağınıza dair bazı ipuçları:

Lastiklerinizi ‌Temizleyin

Oto lastiklerinizi saklamadan önce iyice temizlemek önemlidir. Kir, çamur ⁤veya ‌yağ kalıntıları ​lastiklerin yüzeyine zarar verebilir. ⁣Bir fırça ve‌ sabunlu su kullanarak ⁣lastiklerinizi temizleyin ve ⁢iyice​ kurulayın. Böylece lastiklerinizin uzun süre dayanmasına ⁢yardımcı‌ olursunuz.

Lastiklerinizi Soğuk ve Kuru Bir Yerde Saklayın

Oto lastiklerinizi saklarken nemli veya sıcak bir ortamdan ⁢kaçının. Nem ve sıcaklık lastiklerin ⁣ömrünü‌ kısaltabilir. Bu nedenle, lastiklerinizi oda sıcaklığında, güneş ışığına maruz kalmadan ve nemden uzak bir yerde saklayın.

Lastiklerinizi Asmayın

Lastiklerinizi saklarken​ asmayın. Ağırlığı lastik üzerindeki​ noktalara ⁣odakladığınızda ‌deformasyon olabilir. Bunun ‍yerine, lastikleri⁤ dikey olarak depolayın‍ veya yatay bir şekilde​ stapler yığınlar halinde yerleştirin. ‌

Lastiklerinizi ⁤Düz Bir Zeminde Saklayın

Oto lastiklerinizi düz⁣ bir‌ zeminde saklamak, şekillerini korumalarına yardımcı olur.⁣ Eğimli veya yamuk ‍bir ⁢zemin üzerine yerleştirilen lastikler zamanla bozulabilir. ‍Bu ‌nedenle, lastiklerinizi ⁣dümdüz bir zeminde depolayın.

Lastiklerinizi Krepe ⁢Sarın

Lastiklerinizi saklamadan önce krepe sarılması, dış etkenlerden korunmalarını sağlar. ‌Krepe sarma, lastikleri ​koruyarak ​deformasyon riskini​ azaltır. ​Ayrıca, lastikleri birbirine ⁣sürtünmeden ⁣korur.

Düzenli Kontroller ⁣Yapın

Lastiklerinizi sakladıktan sonra düzenli ⁤olarak kontrol etmeyi unutmayın. Çatlaklar, yıpranma veya şişme gibi herhangi bir hasarı ‌tespit etmek için‌ lastikleri‍ inceleyin. ​Uygun‍ şekilde saklanıyorlarsa, lastiklerinizin uzun süre dayanması önemli ⁢ölçüde artacaktır.

Depolama Süresi Lastiklerin ‌Yapısı Önerilen Depolama Yolu
6⁤ aydan daha kısa Kuvvetlendirilmemiş Dikey
6-12 ay Kuvvetlendirilmiş Yatay Stapler
1-2‍ yıl Kord Halatlı Raf

Oto lastiklerinizin ömrünü uzatmak için bu ipuçlarını dikkate alın. Doğru saklama, lastiklerinizin performansını⁤ korumanın yanı sıra güvenliği‍ de sağlar. Oto⁣ lastiklerinizi nasıl saklamalıyım?” sorusuna cevap olarak bu bilgileri kullanabilirsiniz.

2.​ Oto Lastik Saklama ‌Teknikleri: Uzun Ömürlü Bir Performans İçin İpuçları

2. ​Oto Lastik Saklama Teknikleri: Uzun Ömürlü Bir Performans İçin İpuçları

Oto Lastik‍ Saklama Koşulları

Oto lastiklerinizi doğru bir şekilde saklamak, uzun ⁣ömürlü ‍bir ⁣performans elde ⁢etmenizde önemli bir rol ⁤oynar. Oto ‍lastikler,⁣ nem, sıcaklık değişiklikleri, güneş​ ışığı ve kimyasal maddeler gibi çeşitli faktörlere maruz kaldığından, doğru ‍saklama teknikleri kullanmak gerekmektedir. İşte size oto lastiklerinizi saklarken dikkate almanız⁢ gereken bazı ipuçları:

1. Temizlik

Oto​ lastiklerinizi saklamadan​ önce ⁤temizlemek önemlidir. Lastik üzerinde biriken toz, çamur, yağ ‍ve kimyasal maddeler lastiğin ömrünü kısaltabilir. Bir ‌fırça ve sabunlu su ile lastiğinizi‌ temizleyin ve iyice kuruduktan sonra saklama işlemine geçin.

2. Hava Basıncı

Aracınızın lastiklerinin⁤ hava basıncını en uygun şekilde ⁣ayarlamak, saklama ⁤sürecinde önemlidir. Lastiklerinizi saklamadan önce üreticinin önerdiği ⁤ hava basıncını kontrol edin ve gerekli ayarlamaları ⁤yapın.​ Aşırı şişmiş veya düşük basınca sahip lastikler, saklama süresi boyunca ⁢deformasyona uğrayabilir.

3. Saklama ‍Yeri

Oto⁣ lastiklerinizi ⁤saklarken uygun bir yer​ seçmek önemlidir. En ideal saklama ⁣yeri, kuru, serin ve güneş ışığından uzak bir alan olmalıdır. Aynı zamanda lastiklerinizi asmak yerine, düz bir zemin üzerine yatay bir şekilde ⁤saklamak‍ daha uygundur. ‍Bu şekilde lastiklerin eşit şekilde basınca maruz⁣ kalması sağlanır.

4. Döndürme Sıklığı

Oto ⁣lastiklerinizi sakladığınız süre boyunca, lastiklerin​ döndürülmesi ⁤önemlidir.⁤ Uzun süre ⁣hareketsiz ⁢kalan lastikler, deformasyona uğrayabilir. Bu nedenle, araç kullanılmıyorsa veya mevsim dönüşümleri için lastikleri⁣ saklıyorsanız, 3-4⁢ ayda ⁢bir lastikleri döndürmek önemlidir.

Oto Lastik Saklama Süresi

Oto lastiklerini ne ⁣kadar ⁤süreyle saklayabileceğiniz, çeşitli faktörlere bağlıdır. Genellikle, lastikleri 6 yıldan fazla bir süre boyunca​ saklamak tavsiye edilmez. Bu süre⁢ boyunca lastiklerde yaşlanma ve performans kaybı meydana⁣ gelebilir. ⁢Ancak,⁤ lastiklerin ​kullanılmadan ​korunması durumunda ve uygun saklama teknikleri uygulanarak, 6 yıldan⁤ daha uzun süre ⁢kullanılabilirler.

Saklama Süresi Uygun​ Şartlarda Saklama
0-6 Ay Serin ve kuru⁢ bir ​yerde saklanmalı, düzenli ‍olarak‌ döndürülmeli
6 Ay – 1 Yıl Saklama şartları aynı, döndürme ⁤sıklığı artırılmalı
1-2 Yıl Saklama şartları ⁤aynı, lastikler‍ daha sık döndürülmeli‍ veya araç üzerinde kullanılmalı

5. ‌Lastik ​Kılıfı

Lastiklerinizi saklamak için özel olarak‌ tasarlanmış bir lastik ⁤kılıfı kullanmak, lastiklerinizin korunmasına yardımcı olabilir. Lastik kılıfı, ‍lastikleri ​nemden, ‌UV ışınlarından ve tozdan korur. Ayrıca lastiklerinizi saklama alanında taşınması ​gerektiğinde ⁤de ⁢kullanışlıdır.

Unutmayın, oto lastiklerinizi doğru bir şekilde saklamak, performanslarını korumak ve ömürlerini uzatmak ⁤için önemlidir. Yukarıdaki‍ ipuçlarını dikkate alarak lastiklerinizi uygun bir​ şekilde ‍saklayabilir, ⁣güvenli‌ ve sağlam‍ bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

3. Pratik ve Etkili Oto Lastik ⁤Saklama‌ Yöntemleri

3. Pratik ve Etkili Oto Lastik Saklama Yöntemleri

Oto ‌Lastik Nasıl Saklanır?

Oto lastiklerin doğru şekilde saklanması, onların ömrünü uzatır ve daha ekonomik bir kullanım sağlar. ⁣Oto lastiklerinizi doğru bir şekilde saklamak için birkaç önemli adımı takip etmek⁤ önemlidir. Bu sayede, lastiklerinizde deformasyon, çatlaklar ⁤veya ⁣diğer​ hasarlar⁤ oluşmadan⁤ uzun süre kullanabilirsiniz.

1. Temizlik ve Kuru ⁣Tutma: Lastikleri⁣ saklamadan ​önce, üzerindeki⁢ toz veya kirleri temizlemeniz önemlidir. Bir ‌fırça veya nemli bir bez kullanarak‌ lastiklerinizi ​temizleyebilirsiniz.⁤ Temizlendikten⁣ sonra lastiklerin tamamen kurumasını sağlayın. Bu, lastiklerin‍ nemden etkilenmesini‍ önler.

2. Soğuk ‍ve ⁤Kuru Bir Ortam Seçin: Oto lastikler, doğrudan güneş ​ışığından uzak, sıcak borulardan veya elektrik ⁤jeneratörlerinden uzak, serin ve kuru bir ortamda⁢ saklanmalıdır. Güneş⁣ ışığı, sıcaklık ve ozon lastiklerin ​yapısal özelliklerini ⁢bozabilir ⁢ve yaşlanmalarına neden olabilir.

3. Lastik ‌Saklama Poşetleri: ‍ Lastikleri saklarken, lastik saklama poşetleri tercih edebilirsiniz. Bu poşetler, lastikleri toz, ⁤kiri⁣ ve nemden korur. Aynı zamanda lastikleri düzgün bir şekilde istifleyerek⁣ yerden tasarruf​ sağlar. Lastik saklama poşetleri, [[‘https://www.lastiksanayi.com/lastik-saklama-poseti-hakkinda-bilinmesi-gerekenler’](https://www.lastiksanayi.com/lastik-saklama-poseti-hakkinda-bilinmesi-gerekenler)]gibi birçok satıcıda bulunabilir.

4. Lastik Havasını​ Denetlemek: ​Lastikleri saklamadan önce lastik havasını kontrol etmek önemlidir. ⁣Lastiklerin ‌önerilen​ hava​ basıncına ​sahip olduğundan emin olun. Aşırı şişmiş veya düşük basınçlı lastikler, saklama sırasında daha fazla hasar riski ‍taşır.

5.⁤ Düzenli ‌Rotasyon: ‌Eğer birden fazla takım lastiğiniz varsa, düzenli olarak rotasyon ‌yapmak önemlidir. ​Bu, lastiklerin eşit bir şekilde aşınmasını sağlar ve⁣ ömrünü ⁣uzatır. Rotasyon için bir⁢ takvime veya kilometre bazlı bir‍ yönteme⁤ uygun olarak ‌düzenli olarak lastiklerin yerlerini değiştirmelisiniz.

6. Ekstra Koruma: Lastiklerinizi saklarken ekstra koruma sağlamak için lastik ​koruyucu spreyler⁤ veya jeller kullanabilirsiniz. Bu ürünler, lastiklerin elastikiyetini ⁤korur ve çatlamaları önler.

Aşağıdaki tablo, oto​ lastik saklama‌ yöntemlerini özetlemek⁤ için kullanılabilir:

Saklama⁢ Yöntemi Avantajları
Temizlik ve ​Kuruma Toz ve ⁢kirlerden korur, lastik ⁣sağlığını korur.
Soğuk ve Kuru Ortam Yaşlanma ve deformasyon riskini azaltır.
Lastik Saklama Poşetleri Kir ⁢ve nemden korur, düzenli saklama ⁣sağlar.
Lastik Havasını⁣ Denetlemek Daha⁣ fazla hasarı önler, emniyetli⁣ saklama ‍sağlar.
Düzenli Rotasyon Ömrü uzatır,​ eşit ⁣aşınma⁢ sağlar.
Ekstra Koruma Lastikleri çatlaklara ​karşı korur.

Oto lastiklerinizi doğru şekilde saklayarak,​ onların ömrünü uzatabilir ve daha⁣ güvenli bir sürüş ‍deneyimi yaşayabilirsiniz. Yukarıdaki yöntemleri ⁣takip ⁤ederek, lastiklerinizi uzun süre verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

4. Oto Lastiklerinizin Ömrünü Uzatmak ​İçin ⁤İdeal ⁢Saklama Koşulları ve Öneriler

Oto Lastik ⁢Nasıl Saklanır?

Oto lastiklerinizin ömrünü uzatmak için doğru saklama koşullarını sağlamak oldukça önemlidir. Lastiklerinizin düzgün​ bir ⁣şekilde saklanması, ⁤performanslarını ve dayanıklılıklarını⁢ korumalarına yardımcı olur. İşte, oto ⁤lastiklerinizi⁤ nasıl doğru bir⁢ şekilde saklayacağınıza dair ideal koşullar ⁢ve öneriler:

Güneş Işığından Uzak⁣ Tutun:

Oto lastiklerinizi saklarken, güneş ışığından uzak ​bir yer seçmeye özen gösterin. Güneş ‍ışığı, lastiklerin yapısını bozabilir‌ ve kısa sürede yaşlanmalarına⁢ neden olabilir. Ayrıca, lastiklerin renk değişimine yol⁢ açabilir. Bu⁤ nedenle, lastiklerinizi ​güneş ışığından koruyarak ömrünü uzatabilirsiniz.

Soğuk ⁤ve Kuru ⁤Bir‌ Ortam ​Seçin:

Oto lastiklerinizin saklanacağı ortamı seçerken, soğuk‌ ve kuru‍ bir yer tercih etmek önemlidir. Sıcaklık ​ve nem, ⁢lastiklerin üzerinde olumsuz⁣ etkilere neden ⁤olabilir. Lastikler,⁣ yapısını korumak‍ için kuru bir ortamda saklanmalıdır. Nemli veya ıslak⁢ bir ‍yerde ⁤saklanmaları⁣ durumunda, küf ‍ve mantar oluşumu gibi ⁤sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Direkt Temastan Kaçının:

Oto lastiklerinizi saklarken,⁢ doğrudan teması önlemek önemlidir. Lastikleri birbirine ⁣yapışık veya yere temas halinde bırakmamaya özen gösterin. Bunun yerine, dik bir ⁣şekilde ​ve bir ⁢lastik rafı veya⁢ askıda saklamak daha⁢ iyidir. Bu şekilde, lastiklerin şekli korunur ve üzerlerinde herhangi bir olumsuz etki oluşmaz.

Düzenli Olarak‍ Döndürün:

Oto lastiklerinizi uzun süre saklayacaksanız,⁢ düzenli olarak döndürmek önemlidir. Lastiklerin‍ aynı⁢ konumda uzun süre kalması, deformasyon riskini artırabilir. Bu nedenle, lastiklerin pozisyonlarını ‍düzenli olarak değiştirmek, daha dengeli bir aşınma sağlar.

İdeal Saklama Süresine Dikkat Edin:

Oto⁣ lastiklerinizi saklarken, ideal saklama süresine ‌dikkat etmek⁢ önemlidir. Lastiklerin saklama süresi, marka ve yapıya bağlı olarak değişebilir. Genellikle,⁣ lastiklerin 5 yıldan daha fazla ‌saklanması önerilmez. Eğer lastiklerinizin saklama süresi uzunsa, düzenli olarak kontrol ederek ⁢deformasyon, çürüme veya diğer‍ sorunları tespit edebilirsiniz.

Saklama Koşulu Öneri
Güneş Işığından Uzak Tutma Uygun bir⁣ kapalı⁤ alanda saklayın.
Soğuk ‍ve Kuru⁤ Ortam Sıcaklığı 30°C’yi aşmamalı⁤ ve nemden uzak olmalı.
Direkt Temastan⁣ Kaçınma Dikey bir şekilde ⁤veya ‍lastik rafında saklayın.
Düzenli ‌Döndürme Her 2-3 ‍ayda bir ⁣pozisyonlarını değiştirin.
İdeal⁢ Saklama Süresi 5 yıldan daha fazla ​saklamayın.

Sonuç olarak,⁢ oto lastiklerinizi ömrünü uzatmak ⁢için doğru saklama ‍koşullarına dikkat ⁢etmeniz önemlidir. ⁤Güneş ışığından‌ uzak tutun, soğuk‍ ve kuru ⁤bir ortam‌ seçin, ⁣direkt temastan ‍kaçının, düzenli olarak döndürün ve‌ ideal⁢ saklama süresine⁤ dikkat edin. Bu basit önlemler, oto ⁤lastiklerinizin ⁣dayanıklılığını ve performansını korumanıza​ yardımcı olacaktır.

Sorular & ⁤Cevaplar

Oto Lastik Nasıl Saklanır?

Q: Oto lastiklerimi nasıl saklayabilirim?
A:‍ Oto lastiklerinizi uzun süre saklamak‌ ve dikkatli bir şekilde ⁢korumak⁤ istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Temizlik: Lastiklerinizi‍ saklamadan önce ⁤temizlemeniz önemlidir. Bir fırça veya⁣ bez kullanarak üzerine bir miktar‍ sabunlu ⁤su uygulayın ve iyice ‌temizleyin. Daha sonra,​ lastiklerin tamamen kurumasını sağlayın.

2. Hava Basıncı: Lastiklerin üzerindeki hava basıncını kontrol edin. Üretici⁢ tarafından belirtilen tavsiye edilen basınç‌ değerine sahip olduklarından emin olun.​ Eğer gerekliyse, hava basınçlarını ayarlayın.

3. Çuval ⁣veya​ Naylon ⁢Torba: Lastiklerinizi​ saklamak için‍ uygun bir çuval veya naylon torba kullanabilirsiniz. ⁣Bu torbalar nemin lastiklere ulaşmasını ‍engeller. Lastikleri içine yerleştirin ve torbanın ağzını ⁢sıkıca kapatın.

4. Serin ve Kuru Ortam: Lastiklerinizi saklayacağınız yerin‌ serin ve kuru olduğundan ​emin olun.⁤ Aşırı sıcaklık ve⁣ nem lastiklerin ömrünü⁢ etkileyebilir. Ideal bir sıcaklık aralığı 10-25​ derece arasındadır.

5.⁢ Düzenli⁣ Döndürme: Uzun süre kullanılmayan ​lastiklerin düzenli olarak döndürülmesi​ önemlidir. Yaklaşık 2-3 ayda bir lastikleri dönüştürerek ⁣aşınma eşitliğini sağlayabilirsiniz.

Q: Oto ⁤lastiklerimi ⁤yerine koymadan‍ önce nelere dikkat etmeliyim?
A:⁣ Oto lastiklerinizi yerine ‌koymadan önce aşağıdaki‌ noktalara‍ dikkat etmelisiniz:

1. Lastik Basınçları: Araç üreticisinin önerdiği ⁣basınç değerlerine ⁣dikkat edin ve ⁢lastik basınçlarını kontrol edin.⁤ Yanlış⁢ basınç, ⁤lastiklerin hızlı bir ⁣şekilde aşınmasına neden olabilir.

2. Lastik Yönleri: Lastikleri yerine takarken, lastiklerin doğru ​yönde ⁢olduğundan emin olun. ‌Bazı lastiklerin rotasyon yönü belirtilmiştir⁤ ve bu talimatları takip⁣ etmek önemlidir.

3. Lastik Aşınması: Lastiklerinizi ​yerine koyarken aşınma durumlarını ​kontrol edin.⁤ Tekerleklerin etrafında herhangi ‍bir hasar, kesik veya yamuk varsa, lastiği kullanmadan önce bir uzmana kontrol ettirin.

4. Lastik Tarihleri: Lastiklerin ⁣üzerindeki üretim tarihlerini kontrol edin. Eski​ lastiklerin performansı⁢ düşebilir, ‌bu nedenle mümkünse​ taze lastikler kullanmanız önemlidir.

Unutmayın,⁤ oto lastiklerinizi düzenli olarak ⁣kontrol etmek ve bakım yapmak onların ‍ömrünü uzatacaktır. Saklama ve yerine koyma adımlarını doğru bir ⁣şekilde takip ederek güvenli ve verimli‌ bir sürüş ‌deneyimi yaşayabilirsiniz. ⁢

Özet

Sonuç olarak, “Oto Lastik Nasıl Saklanır ?” başlıklı bu makalede, oto lastiklerinizi doğru şekilde saklamak için bilmeniz gerekenler hakkında bilgi verdik.⁢ Oto lastiklerinizin ömrünü uzatmak ⁣ve maliyetlerinizi düşürmek için bu basit ipuçlarını takip etmenizi şiddetle öneririz.

1. ​Temiz ve kuru bir yerde saklayın: Oto lastiklerinizi ⁣korumak için,​ çamurlu veya tozlu alanlardan uzak tutun.​ Ayrıca, lastiklerinizi nemli ortamlardan da korumalısınız.

2. Doğru depolama yöntemini kullanın: Lastiklerinizi dik bir şekilde, üst üste ‌yığılmadan saklayın. Dürbünler ​veya tahta parçalar​ gibi destekler kullanarak lastiklerinizi yüksek tutun. Böylece lastik şekilleri bozulmaz ve geçici deformasyonlar oluşmaz.

3. Düzgün hava basıncını koruyun: Oto lastiklerinizi saklamadan önce hava ⁢basıncını kontrol edin ve belirtilen değerlere‍ getirin. Ayrıca, lastiklerin hava basıncını⁤ düzenli ​olarak⁢ kontrol ederek, şekillerini ve performanslarını koruyabilirsiniz.

4. Lastiklerinizi periyodik olarak‍ döndürün: Dört lastiğinizi düzenli olarak⁣ yer değiştirerek, aşınma ⁣ve ⁢yıpranma riskini azaltabilirsiniz.⁣ Bu sayede eşit aşınma ​sağlanır ve lastiklerinizin ömrü uzar.

Oto Lastik Nasıl Saklanır ? hakkında bu ‌makalede sunduğumuz bilgileri​ takip ‍ederek, oto lastiklerinizi en ⁣iyi şekilde koruyabilir ve⁣ uzun ömür sağlayabilirsiniz. Unutmayın,⁤ doğru ‍depolama⁣ yöntemleri ve periyodik bakımlar lastiklerinizin ⁢performansını ​artıracak⁤ ve sürüş keyfinizi yükseltecektir.

Bizlere Abone Olun,
Önemli Bilgilerden haberiniz olsun

Bu gönderiyi arkadaşlarınızla paylaşın;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×
Merhaba, bizlere her sorunuzu sorabilirsiniz. size nasıl yardımcı olabiliriz?